Vacature Raad van Commissarissen

YMCA Management B.V. zoekt een lid voor de Raad van Commissarissen
bevlogen en deskundig op het gebied van hospitality, recreatie en hotellerie

kampeercentrum Hulshorst ZandmolenWie zijn wij?

De YMCA Management B.V. is de holding en enig aandeelhouder van de zakelijke exploitaties van YMCA Nederland. Onder deze exploitaties vallen onder andere Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder en onze Kampeercentra in Leusden en Hulshorst. De Raad van Commissarissen staat de directie van de YMCA Management B.V. met raad ter zijde en houdt toezicht op diens beleid en de algemene gang van zaken binnen de holding en haar deelnemingen.
De rendementen uit de exploitaties worden gebruikt om de maatschappelijke doelstellingen van YMCA Nederland te realiseren. Dit zijn hoofdzakelijk activiteiten op het gebied van jeugdwerk; waaronder vakantiekampen voor jongeren met een hulpvraag.

De Raad van Commissarissen

De Raad Van Commissarissen bestaat uit 3 leden; de voorzitter, een financieel deskundige en een commissaris met deskundigheid op het gebied van hospitality, recreatie en hotellerie. Op deze laatste positie is de vacature ontstaan. De RvC vergadert regulier 4 keer per jaar, waarvan een aantal vergaderingen gezamenlijk met de aandeelhouder Stichting YMCA Vermogensbeheer. Leden van de RvC worden benoemd door de Stichting. Aanstelling is voor een periode van 4 jaar en kan maximaal twee keer worden verlengd tot een totaal van 12 jaar.

De functie

De commissaris levert vanuit zijn kennis en expertise input op hoofdlijnen over de koers, de missie en strategie van de YMCA Management BV. De commissaris is een inspirator voor de directie en is tevens toezichthouder die het vermogen en mandaat heeft om interventies te plegen. De focus ligt op de lange termijn van de organisatie en haar stakeholders (continuïteitsdoelstelling).

De werkzaamheden

– Contact houden met medewerkers, aandeelhouder (SVB) en andere stakeholders.
– Strategisch meedenken over de grote lijnen binnen de organisatie.
– Houden van toezicht op de bedrijfsvoering en klankbord voor directie.
– Bijwonen van de vergaderingen van de RvC.

Wie zoeken wij?

De commissaris heeft gevoel voor de maatschappelijke context van de organisatie en het krachtenveld. Heeft kennis van zaken, een helicopterview, kan complexe onderwerpen snel doorgronden en daardoor een afgewogen oordeel vormen. De commissaris heeft voldoende moed om verantwoordelijkheid te nemen en kan voldoende tijd vrijmaken voor het uitoefenen van de functie zoals vastgelegd in de wet en de statuten van de BV.
De vacature vraagt iemand die deuren opent en zich verantwoordelijk toont naar buiten.
Tot slot moet de kandidaat plezier hebben in het functioneren als teamspeler en een groot hart hebben voor de eerder genoemde maatschappelijke activiteiten van YMCA Nederland.

Aanbod en procedure

Het betreft een vacature met een bescheiden (onkosten)vergoeding.
Ziet u zichzelf als de geschikte kandidaat? Maak dan uw beschikbaarheid kenbaar door een motivatiebrief en CV te mailen naar de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, dhr. T. Elzenga. Gesprekken vinden medio november 2018 plaats.