Inspraakavonden meerjarenbeleidsplan

Het Hoofdbestuur heeft een meerjarenbeleidsplan geschreven voor de jaren 2019-2022. Omdat we graag willen dat vrijwilligers op de werkvloer, persoonlijk leden en medewerkers zich hier ook in kunnen vinden en hier invloed op mogen uitoefenen, nodigen we jullie graag uit voor een Inspraakavond. We hebben hiervoor drie data gepland, op drie locaties in Nederland zodat de reistijd geen belemmering hoeft te zijn.

De drie avonden zijn:

Komt de datum in jouw regio niet goed uit en wil je naar een andere avond in een andere regio? Dan ben je uiteraard op de andere avond welkom!

Aanmelden voor een van de avonden kan door het invullen van het aanmeldingsformulier, graag uiterlijk 1 week voor aanvang.

Globaal programma:

  • 19:00 uur Ontvangst
  • 19:30 uur Start van de avond met uitleg over het waarom van het meerjarenbeleidsplan
  • 20:00 uur Verduidelijking van de inhoud van het plan
  • 20:30 uur Vragen, opmerkingen, aanvullingen, ideëen enz. vanuit de aanwezigen.
  • Uiterlijk 22:00 uur Afsluiting.

We hopen je op een van deze avonden te mogen begroeten!