Informatiemiddag 24 november

Het Hoofdbestuur van YMCA Nederland nodigt persoonlijk leden, donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden uit de Informatiemiddag op zaterdagmiddag 24 november a.s. bij te wonen. Op die middag presenteert het bestuur het Jaarplan 2019 met daarin concrete plannen om uitvoering te geven aan het meerjarenbeleidsplan 2019-2022.

Wat gaan we doen?

13.00 Inloop met koffie/thee
13.30 Opening  & kennismaking door voorzitter Irene Kuling
14.00 Presentatie jaarplan 2019 door Robèrt Feith (algemeen secretaris)
14:45 Pauze
15.00 Begroting 2019 door penningmeester YMCA Nederland, Jelle Smit
15.15 Meer leren, over de Maatschappelijke Diensttijd, over de subsidie voor culturele activiteiten en over het Trainershuis
16.00 Afsluiting door Irene Kuling
16.15 Borrel en informeel bijpraten

Je kunt je opgeven of afmelden door het registratieformulier in te vullen onderaan deze pagina.

Kom dus de 24e november! En neem gerust iemand mee!

Namens alle beroepskrachten en het bestuur,

Robèrt Feith
Algemeen Secretaris YMCA Nederland

We gebruiken de ingevulde gegevens alleen voor het registreren van je deelname. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het toesturen van de bevestiging en het eventueel toesturen van de vergaderstukken en notulen achteraf. Na de Ledenmiddag worden deze gegevens vernietigd.