Solidariteit

In moeilijke tijden helpen YMCA’s elkaar wereldwijd, te denken valt aan (financiële) hulp bij natuurrampen en nationale gebeurtenissen. Daarnaast investeert YMCA Nederland ook constructief in een andere partner-YMCA. Elke 2 á 3 jaar staat een specifiek doel of project centraal in deze Solidariteitsactie, waar we geld voor inzamelen, bewustwording over creëren en vrijwilligers, studenten en experts heen sturen voor hulp en kennisoverdracht.

Vietnam: Love School

In de periode 2015-2017 staat de Solidariteitsactie in het teken van de Love School van YMCA Vietnam. De school in Dalat City richt zich op straatkinderen, weeskinderen, kinderen van immigranten en kinderen vanuit gebroken gezinnen.

YMCA Vietnam helpt deze kinderen in het verzorgen van primair onderwijs. Wanneer ze doorstromen in het hoger onderwijs, ondersteunt de YMCA hen om ook echt het diploma te behalen door ze te ondersteunen bij Engels, Wiskunde, Scheikunde, Computerlessen. Naast het reguliere onderwijs verzorgt men sport- en bewegingsonderwijs en diverse culturele/creatieve activiteiten die zij anders niet zouden krijgen.

De Love School heeft geen eigen gebouw meer. YMCA Nederland helpt de school een nieuw pand te bouwen en ondersteunt het pedagogische en educatieve werk. Wilt u ook helpen? Maak uw gift over op IBAN NL41RABO037.52.29.752 t.n.v. YMCA Nederland o.v.v. Vietnamactie.

Op de hoogte blijven van de Solidariteitsactie? Volg de Facebook-pagina.

Clubwerk en zomerkampen